หน่วยฝึกประสบการณ์ที่6 ศูนย์ฝึกการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกบ้านดอนยายหอม

วันที่21 สิงหาคม พ.ศ.2560 วันนี้เราได้พูดคุยกับชาวบ้านและร่วมกันอธิบายก่อนการเข้าทำการนั่งร่วมฟังเพื่อการแก้ไขปัญหาของการทำประชาคมชาวบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)