ฝึกงานวันที่ 16

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

พวกเรานักศึกษาฝึกงานหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้ลงชุมชน ตำบลดอนยายหอม หมู่ที่ 9 บ้านสะแกราย ได้พบกับผู้ใหญ่บ้าน เเละชาวบ้าน ที่หมู่ บ้านสะเเกราย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)