อนุทิน จิตตปัญญาศึกษา : ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน

บันทึกอนุทิน

รายวิชา  จิตตปัญญาศึกษา

วันจันทร์ ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560

อาจารย์ผู้สอน ดร.สิทธิชัย ดีล้น

ผู้บันทึก นายเนติพงศ์  พินิจนาม รหัส 570113140041 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สำหรับคาบนี้เป็นคาบที่สองที่เราได้เจอกับอาจารย์ เนื่องด้วยวันจันทร์ที่แล้วปิดชดเชยวันแม่แห่งชาติ เริ่มด้วยอาจารย์ได้เปิดงานที่เคยให้ไว้ในคาบแรกคือการส่งคำคม ผ่านทางเมล์ มีการอ่านคำคมของนักศึกษาในห้อง พร้อมแสดงความรู้สึกของคำคมนั้น

ส่วนตัวผมนั้นส่งคำคมตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

        คำคม

1. "ความกล้าทำให้ตัวเรายิ่งใหญ่กว่าอุปสรรค"

ความหมาย   ไม่ว่าอุปสรรคจะใหญ่แค่ไหน หากเรามีความกล้า เราก็จะสามารถแก้ไขอุปสรรคต่างๆได้2. "สู้ให้ถึงที่สุด อย่าหยุดที่คำว่ายอม"ความหมาย  ทราบใดที่เรายังไม่ยอมแพ้ต่อปัญหา มีความมุ่งมั่นที่กระทำงานอย่างเต็มความสามารถ ผลลัพธ์ย่อมปรากฎในทางที่ดีกว่าการยอมแพ้

อ่านอาจารย์อ่านแล้วก็บอกว่าเยี่ยม ...ถ้ามีความกล้าที่ยิ่งใหญ่ อุปสรรคจะเล็ก และสองคำคมสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

        หลังจากอ่านคำคมของนักศึกษาแล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องสังคมวิกฤติ ของ นพ.ประเวศ วะสี อาจารย์ได้พูดึงปัญหาที่เกิดจากการมีสังคม ทั้งจากภายในตัวและภายนอก ซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนตามแผนภาพ คือ การศึกษาและการเรียนรู้ก่อให้เกิปัญหา ก่อให้เกิดวิกฤติ 

        อาจารย์ถามว่า ประเทศไทยเราเกิดวิกฤติอะไร ผมได้แสดงความคิดเห็นคนเดียว โดยตอบว่า ความขัดแย้งทางความคิดที่ไม่ตรงกัน และไม่ยอมรับความเห็นของฝ่ายตรงข้าม ซึ่งอาจารย์พูดว่าตอบเยี่ยมมาก

หลักจากนั้นได้พูดถึงเรื่องปัญหาปัจจัยพื้นฐานที่ต้องพัฒนา แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ

1.สังคม

2.องค์กร

3.ประเทศชาติ

        ซึ่งมีความคิดเห็นไม่ตรงกับอาจารย์กล่าวคือ อาจารย์นำแนวคิดของ นพ.ประเวศ วะสีมา แต่อาจารย์กลับอธิบายเรื่องขององค์กร ที่ประกอบด้วย รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ...รัฐบาลต้องเข้าใจรากหญ้า ต้องเพิ่มราคาผลผลิตทางการเกษตร ...บ้านก็สำคัญรัฐบาลควรแจกบ้านให้รากหญ้า แล้วถามกลับมาที่นักศึกษาว่า ดีไหม? เพื่อนในห้องตอบอย่างมั่นใจว่าดี ส่วนตัวผมเกิดข้อขัดแย้งขึ้นมาทันที!! มีเพื่อนคนหนึ่งหันมามองหน้ากันแล้วบอกว่า อาจารย์ชอบทักษิณใช่มั้ย...

        ตามจริงแล้วส่วนตัวผมก็เคยอ่านผลงานของ นพ.ประเวศ วะสี มาอยู่เหมือนกัน แนวคิดที่เคยเจอ คือการสร้างสังคมให้เข้มแข็งได้ด้วยตัวเอง การสร้างชุมชนที่มีการรวมกลุ่ม ซึ่งขัดกับสิ่งที่อาจารย์สอนมาก ทางมหาวิทยลัย เคยเชิญ นพ.ประเวศ วะสี มาเสวนาเรื่องมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น ในงาน BRIC อีกด้วย แต่ตอนนั้น ติดเรื่องของการไว้อาลัยในหลวง ร.9 จึงยกเลิกจัดงาน

      กิจกรรมสุดท้ายของคาบ อาจารย์ให้หาความหมายของตัวเอง จากชื่อ สกุล วันเกิด และให้สรุปเป็นหลักของตัวเอง และให้คิดพิจารฯาด้วยจิตตปัญญา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน netistoryความเห็น (0)