ฝึกงานวันที่ 11

วันที่ 11 สิงหาคม 2560
พวกเรานักศึกษาหน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวไทยทรงดำและได้มีการแต่งตัวของชาวไทยทรงดำ ที่สืบสานกันมาจนรุ่นสู่รุ่น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)