หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้ไปศึกษาการเรียนรู้วิถีชีวิต และการแต่งกายของชาวไทยทรงดำ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของชาวบ้าน และได้ลองแต่งกายตามวัฒนธรรมของชาวไทยทรงดำ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)