หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

                 เวลา 07.00-07.30 น. เดนทางออกจากสถานที่พัก เวลาโดยประมาณ 08.00-08.30 น. ถึงสถานที่ฝึกปฏิบัติงานศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก วันนี้พวกเรานักศึกษาฝึกงานได้รับมอบหมายหน้าที่ให้จัดทำมูลี่เพื่อตกแต่งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)