การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

21 สิงหาคม  2560

ผมได้เข้าร่วมกับทาง อบต. ลงพื้นที่ไปดูชาวบ้านที่การ นำสิ่งของที่เหลือใช้มาทำไห้เกิดประโยชน์  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักพัฒนาชุมชนความเห็น (0)