การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(20 ส.ค.60)

    พวกเราได้ช่วยกันวิเคราะห์ swot และ ปฏิทินชุมชนของหมู่8 บ้านหนองยายกะตา และ หมู่10 บ้านหนองกระทุ่ม จนเสร็จ

 

ช่วยกันทำ swot และตกแต่งให้สวยงาม

ทำปฏิทินชุมชน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)