บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ (ครั้งที่20)วันที่20สิงหาคม พ.ศ.2560

วันที่20 สิงหาคม พ.ศ. 2560คณะนักศึกษาและได้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี สะท้านวงการ ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด นายวินัย คงนะภา นายกฤตนัน อุ่มเอิบ นางสาวอรณี พรหมน้อย นางสาวนัฐลียา อุ่มเอิบ ต้อนรับ เครือข่ายเทศบาลตำบลท่ายาง เพชรบุรี โดยการนำของนางสาวนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ นายกเทศบาลท่ายาง จำนวน90ท่านศึกษาดูงานการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดิน และชุมชนเข้มแข็ง ค่ะ


                  คณะผู้ที่มาศึกษาดูงาน

ถ่ายรูปร่วมกันกับทางคณะผู้ที่มาศึกษาดูงาน ณ บ้านบ่อมะกรูด


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)