ฝึกงานวันที่14

วันจันทร์ที่21ส.ค.2560นักศึกษาได้ลงพื้นที่ไปดูการผสมปุ๋ยหมักไร้สารเคมีชีวภาพของศูนย์สาธิตย์สหกรณ์โครงการหุบกะพงโดยใช้รถไถตักไปมากองเท่าภูเขาจากนั้นทิ้งไว้1สัปดาห์ค่อยผสมใหม่ต่อมาได้ไปลงพื้นที่ตามขอบเขตของเขตหลวงว่ามีใครมาอาศัยที่อยู่หรือพื้นที่ทำกินก็ได้ไปคุยเจรากันว่าจะให้ย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งมีพื้นที่ให้อยู่อาศัยและรถเข้าออกได้ตามสบายพอคุยเสร็จแล้ว ผลปรากฎว่าชาวบ้านส่วนมากตอบตกลง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)