บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่21)วันที่21สิงหาคม พ.ศ.2560

วันที่21 สิงหาคม พ.ศ.2560ทางคณะนักศึกษาฝึกงานได้ไปร่วมงานมอบเกียรติยศหมู่บ้าน เป็นเกียรติประวัติกองทุนพระราชทาน หมู่บ้านของเรารับรางวัลหมู่บ้านสีขาวกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด โดย ลุงวินัยหรือนายวินัย คงนะภา  รองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด รับรางวัลจากนางนิทฐา แสวงทอง รองผวจ.ราชบุรี ในฐานะเป็นกองทุนสีขาวกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดผ่านการพิจารณาจาก นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามและพอเสร็จตอนช่วงบ่ายก่อนได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ ค่ะ


              บรรยายกาศภายในงาน

ได้ถ่ายรูปร่วมกับท่านนายอำเภอ นายนพรัตน์ รัตนพานิช


     ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอาจารย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)