บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 21 วันที่ 21 ส.ค.2560

ในวันนี้ในช่วงเช้าเวลา 09.00น.-11.00น. ได้เข้าร่วมมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านบ่อมะกรูดได้รับรางวัลหมู่บ้านสีขาวกองทุนแม่ของแผ่นดินนายวินัย คงนะภา  รองประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด รับรางวัลจากนางนิทฐาแสวงทอง รองผวจ.ราชบุรี ในฐานะเป็นกองทุนสีขาวกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูดผ่านการพิจารณาจาก นายนพรัตน์ รัตนพานิช นายอำเภอโพธารามเมื่อ21สิงหาคม2560 ณ ยิมเนเซี่ยมราชบุรี ช่วงบ่าย ก็ได้ช่วยกันทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมาย


ลุงวินัย เป็นตัวแทนของหมู่บ้านรับประกาศนียบัตร กองทุนหมู่บ้านสีขาว(ช่วงบ่าย) ช่วยกันทำงานที่อาจารย์ได้มอบหมาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อมรมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)