การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 21 สิงหาคม 2560


ปลูกต้นดาวเรือง 100 ต้น ถวายพ่อหลวง และทำ swot

ปลูกดาวเรือง

ปลูกดาวเรือง

ทำ swot

ทำ swot

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)