บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) บ้านบ่อมะกรูด หมู่ที่8 ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี