ฝึกประสบการณ์วิชาชีพวันที่ 20/ส.ค./60 หน่วยที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

20 สิงหาคม 2560

       วันนี้หน่วยของเราก็ได้เข้ามากันที่ศูนย์ตั้งแต่ตอนเช้า และได้เข้ามาทำงานในศูนย์ วันนี้เราต้องไปลงจัดประชาคมกันที่ชุมชนสวนตะไคร้ โดยเราไปเตรียมตัวกันตั้งแต่เช้า ไปซื้อของ ซื้อเบรก มาและจัดเตรียมใส่ในถุงเบรก พวกเราออกเตรียมตัวกันตอนบ่ายโมง พอไปถึงได้เริ่มกันจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอี้ มาจัดเรียงและเตรียมตัว รับลงทะเบียน เวทีประชาคมของเราเริ่ม 5 โมงเย็น โดยการเริ่มประชาคมของเรา นั้นจะพูดถึงประวัติชุมชนและถามถึงความต้องการของชาวบ้าน ปัญหา และความต้องการของคนในชุมชนสวนตะไคร้ เพื่อที่เราจะนำมาทำโครงการ และแก้ไขปัญหาของคนในชุมชนสวนตะไคร้ 

      ภาพการแสดงความคิดเห็นของชาวบ้านสวนตะไคร้ ถ่ายโดยนางสาวชริญา แก้วบัวดี

                      ภาพการจับฉลากรางวัลมอบข้าวสารให้คนในชุมชนสวนตะไคร้ 

                                 ถ่ายภาพโดยนางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

ภาพกระดาษฟิปชาตในการทำเวทีประชาคม ถ่ายภาพโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

ภาพกระดาษฟิปชาตในการทำเวทีประชาคม ถ่ายภาพโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมก่อนการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)