หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันที่ 16 สิงหาคม ได้ลงชุมชนของ ม.9 เจาะลึกพูดถึงความเป็นมาของชาวบ้านในชุมชนคนเฒ่าคนแก่การใช้ชีวิตต่างๆรายได้ของแต่ละบ้านการทำมาหากินของชาวบ้านแล้วก็ทำแบบสัมภาษณ์กับคนในหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)