ฝึกงานวันที่ 11

วันพุธที่ 16  สิงหาคม พ.ศ. 2560

เวลา 08.30 น. - 11.00 น. ได้เข้ารับฟังอบรมเรื่องการทำปุ๋ยหมักและได้ความรู้มาประยุกต์ใช้ในครอบครัวต่อไป
เวลา 13.00 น. -  16.30 น. ได้ช่วยชาวบ้านแกะหัวหอมเพื่อที่จะนำไปปลูก

พวกเราได้ช่วยพวกพี่ๆที่มาจากกรมสหกรณ์มาวัดค่าความปลอดภัยในผัก  หมู่บ้านหุบกะพง


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)