หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม ได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาประเพณีไทยทรงดำ มีการแต่งตัวตามประเพณีของชาวไทยทรงดำ การทำผมของผู้หญิง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยเศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)