ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่16

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560  วันนี้จะมีคณะดูงานจาก จ.เพรชบุรี มาศึกษาดูงานที่ศูนย์ก่อนที่คณะดูงานจะมาถึงก็จะต้องเตรียมการต้อนรับเตรียมขนมเพื่อใช้เป็นเบรคให้ผู้ที่มาดูงานและเข้าฟังการอบรมเรื่องข้าวที่มีพ่อแรม เชียงกาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในเรื่องข้างและอธิบายถึงขั้นตอนการแพ็คข้าวโดยใช้เครื่องสูญกาศและพา๕ณะดูงานเดินชมและศึกษาการทำงานของเครื่องสีข้าวไรซ์เบอรีภายในโรงสีและร่วมสาธิตการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญกาศ


เราได้ช่วยกันแพ็คขนมเพื่อต้อนรับให้กับคณะดูงาน

แพ็คขนมเสร็จเรียบร้อยแล้ว


จากนั้นเราก็มาแพ็คขนมกันเพื่อจำหน่าย มีกล้วยฉาบ เผือก ทองม้วน

เวลาประมาณ   12.00 คณะดูงานจากเพรชบุรีมาถึงเดินทางมาถึงศูนย์

ได้สาธิตการแพ็คข้าวให้กับคณะดูงานดู ขั้นตอนการแพ็คข้าว เริ่มตั้งแต่การตักข้าวให้ได้ 1 กิโลกรัม จากนั้นก็นำไปใส่กล่องเพื่อให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมเพื่อไม่ให้มีอากาศอยู่ในถุงข้าว จากนั้นก็นำไปเข้าเครื่องสูญญากาศ เพื่อดูดอากาศอกจากถุงข้าวเพื่อให้ข้าวนัเนมีอายุในการใช้งานได้ยาวนานขึ้น

คณะดูงานเดินดูบริเวณรอบๆศูนย์

เดินดูบริเวณสวนมะม่วง

คณะดูงานได้มาซื้อของฝากจากทางศูนย์ พวกเราได้เป็นผู้ขาย

จบการทำงานของวันนี้


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)