การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(20ส.ค60)

วันนี้พวกเราได้ทำงานอยู่ในศูนย์ซึ่งพวกเราได้ร่วมมือร่วมใจกันทำเพื่อให้ชิ้นงาน ออกมาสมบูรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)