ฝึกงานวันที่ 13

วันศุกร์ที่ 18  สิงหาคม พ.ศ. 2560

พวกเราได้ไปปล่อยปลาที่อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ปล่อยปลาจำนวน 70,000 ตัว 
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)