การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 13)

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560

แบ่งกันปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพความเห็น (0)