การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านโป่ง (ครั้งที่ 11)

ลงพื้นที่ตำบลบ้านม่วง หมู่ที่ 5 เพื่อจัดทำแผนที่เดินดิน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)