ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12

วันนี้นักศึกษาได้ลงพื้นที่ไป ที่ อำเภอบ้านแพ้วโดยมีป้ากรองทิพย์พาไป ป้ากรองทิพย์ได้พานักศึกษาไปแนะนำตัวกับพี่นักพัฒนาที่สำนักงานท้องถิ่นฝ่ายความมั่นคงสำนักงานพัฒนาชุมชนและได้ศึกษาการประชุมของผู้นำชุมชน และได้พายเรือเพื่อศึกษาความเป็นอยู่วิถีชีวิตของชาวบ้านริมคลองเจ็ดริ้วว่ามีวิถีชีวิตอย่างไรครับ


    รูปจัดโต๊ะฟังการประชุมของผู้นำชุมชน

               รูปพายเรือคลองเจ็ดริ้ว

                รูปบ้านริมคลองเจ็ดริ้ว

                    รูปยายเก็บหอย

    รูปขนส่งผลผลิตทางการเกษตรทางเรือ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพ สาขาการพัฒนาชุมชน สถานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)