แนวคิดการคำนวณปริมาณรังสี

รู้จด รู้จำ รู้นำไปใช้ แนวทางการคำนวณและการป้องกันอันตรายจากรังสี

เอกสารประกอบการบรรยาย ประชุมวิชาการรังสีเทคนิคฯ 

วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2560 

หัวข้อ แนวคิดการคำนวณปริมาณรังสีสำหรับการตรวจรังสีวินิจฉัยและ แนวทางการป้องกัน 

รังสีมีอันตราย การนำมาใช้ทางการแพทย์ควรใช้ให้เหมาะสม 

ใช้ให้น้อยที่สุด เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพมากที่สุด 


เนื้อหา 

เป็นแนวคิดการคำนวณปริมาณรังสีจากการตรวจทางรังสีวินิจฉัย 

ตัวอย่างการป้องกัน การลดปริมาณรังสีจากการตรวจ

 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมพัฒนาชุมชนรังสี 


หากส่วนไหน....

อ่านดูแล้วไม่เข้าใจ ก็... สอบถามได้นะครับ


Radiation_petcharakorn.pdf 

เอกสาร Download อยู่ในไฟล์ Radiation_Petcharakorn.pdf นี้นะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รังสีเทคนิคขอนแก่นความเห็น (0)