+4 ในยุคสื่อใหม่

Aj.2
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ยุคสื่อใหม่-สื่อดิจิทัล-สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ใหญ่ปรับตัวได้ เด็กๆปรับตัวได้ เพราะรู้จักเท่าทันสื่อ และรู้จักสร้างพลังความคิดด้านบวก++++

  • รู้จักปรับวิธีคิด ปรับตัวปรับใจ
  • รู้จักปล่อยวาง สร้างสมดุลในใจ
  • รู้จักพอประมาณ ไม่มากไม่น้อยไป
  • รู้จักให้อภัย มีน้ำใจไมตรีต่อกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้เท่าทันสื่อความเห็น (0)