บึกทึกการฝึกประสบการณ์ ครั้งที่17วันที่17 สิงหาคม 2560

           ช่วงเช้าของวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาก แค่ได้คุยกับป้าบัว ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับบริบทชุมชน เพราะเนื่องจากกลุ่มนักศึกษาเป็นนอกพื้นที่ ในปการปรึกษาเสร็จก็ได้ลงมือทำงานในการวาดแผนที่ชุมชน  รอบใน และรอบนอก

(เป็นการทำงานร่วมกันภายในกลุ่ม)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (หน่วยฝึกวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)ความเห็น (0)