บันทึกการฝึกงานประสบการณ์วิชาชีพ (ครั้งที่ 17)วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2569 ในช่วงเช้าทางคณะนักศึกษาได้รับประทานอาหารร่วมกันและในเวลาต่อมาในช่วงบ่าย ได้ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์จนถึงเวลากลับบ้านนักศึกษาก็ได้แยกย้ายกันกลับบ้านค่ะ


ทำงานตามที่ได้รับหมอบหมายจากอาจารย์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)