ฝึกงานครั้งที่ 12 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ

วันที่17 สิงหาคม60 เวลา 9โมงได้ไปเปิดงานค่ายคุณธรรมที่วัดป่าปฐมชัย ทาง อบต.ได้จัดค่ายนี้ขึ้นมาเพื่อให้โรงเรียนวัดหุบรัก เรียนรู้ปฏิบัติธรรม

                                                      รับมอบเงินทุนการศกษา

                                                                บรรยากาศในงาน

                                                                 รูปรวม นักศึกษาฝึกงานและพี่ๆใน อบต.

                                      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)