ฝึกงานวันที่ 10

15/ส.ค./60

เริ่มทำงานตามที่อาจารย์ได้มอบงานให้ ต้องรีบเร่งให้ทันก่อนที่อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการจะมานิเทศครั้งที่ 1 ในเดือนสิงหาคมนี้ เพราะ ติดงานรับเสด็จพระเทพ ฯ ไป 2 อาทิตย์ งานที่ได้รับมอบหมายจึงล่าช้าไปบ้างแต่ทุกอย่างต้องสำเร็จ 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)