16 สิงหาคม

วันพุธที่ 16 ฝึกงานวันนี้พี่ๆได้ให้ไปปลูกต้นดาวเรืองส่วนช่วงบ่ายทำแผนที่เดินดินกับแผนที่รอบนอก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)