ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่14

วันที่17ได้ช่วยตั้งจัดร้านขายของ ตั้งรับคนที่จะมาดูงาน และช่วยอธิบายความเป็นมาและวิทีการทำบรรจุพรรณ

และช่วงตอนบ่ายได้ทำการสีข้าวเปลือก เพื่อนำมาจำหน่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรีความเห็น (0)