การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

วันที่17 สิงหาคม 2560

เข้าร่วมกิจกรรมกับพี่ๆทหารมณทลทหารบกที่ ๑๖

ลงทะเบียบเข้าร่วมกิจกรรม

ช่วยพี่ๆทหารแจกอาหารว่างกับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรม

พาน้องๆเด็กนักเรียนเข้านั่งประจำที่ ที่จัดเตรียมไว้

บรรยากาศรอบๆงาน

เสร็จจากภาระกิจต่างๆก็มานั่งเข้าร่วมพิธีการ

กิจกรรมเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)