บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่17 วันที่17สิงหาคม2560

วันที่17สิงหาคม2560วันวันนี้นักศึกษาฝึกงานได้นั่งทำงานที่ศูนย์ฝึกงานบ้านบ่อมะกรูด ได้ช่วยกันทำงานตามที่อาจารย์ได้มอบหมาย ได้ช่วยกันวาดแผนที่เดินดินและนั่งทำงานอยู่ที่ศูนย์ฝึกจนถึงช่วงเวลาเย็นและได้แยกย้ายกันเดินทางกลับบ้าน


(ช่วยกันทำงานตามที่อาจารย์มอบหมาย)

(ช่วยกันวาดแผนที่เดินดิน)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชน (วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูด)ความเห็น (0)