บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครั้งที่16 วันที่ 17สิงหาคม 2560

วันนี้ โดยที่พวกเราคณะนักศึกษาฝึกงาน ได้นั่งทำงานกัน โดนเอาข้อมูลจากที่พวกเราลงพื้นที่ มาใช้ในการทำงาน พวกเรานั่งทำงาน นั่งคุยงาน กันตลอดทั้งวัน จนถึงตอนเย็น พวกเราก็แยกย้ายกันกลับบ้าน ^^

ตั้งใจกันทำงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประะสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)