ฝึกงานครั้งที่ 14

17/08/2560

วันที่ 14 ของการฝึกงาน

              และเป็นอีกหนึ่งวัน ของการลงชุมชน เพื่อไปสำรวจแปลงเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมี กับคณะอาจารย์และพี่ๆทุกคน ที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อนำผลสำรวจนี้ไปส่งศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเพื่อให้เขาได้สำรวจว่าดิน พืช และผักต่างๆที่ชาวบ้านทำนั้นได้ปลอดสารจริง พอไร่ไหนที่ผ่านการตรวจแล้วผ่านไม่มีสารเคมีก็จะได้นำผลผลิตที่ได้นั้นไปส่งขายทอดตลาดและทำให้เป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านอีกด้วย


นี่คือสมาชิกของเกษตรปลอดภัยไร้สารเคมีของจังหวัดนครปฐม

                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


ลงตรวจแปลงเกษตร ที่ บ้านบางปลา ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แปลงที่ 1 

ศึกษาข้อมูลแปลงของ คุณวรรณภา เหลืองปรานีต แปลงของคุณวรรณภา ก็จะประกอบไปด้วย มัลเบอรี่ บ่อเลี้ยงปลา และ ต้นไทร           

                                                               ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


นี่คือต้นมัลเบอรี่

                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

นี่ก็จะเป็นผลผลิตที่ได้

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


นี่บ่อเลี้ยงปลา

                                                      ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


และสุดท้ายคือต้นไทร

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


ลงตรวจแปลงเกษตร ที่ บ้านหินมูล ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แปลงที่ 2 

ศึกษาข้อมูลแปลงของ คุณศรี เหมมาลา  แปลงของคุณศรี ก็จะประกอบไปด้วย นาข้าว

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


นี่คือนาข้าวของคุณป้าศรี

                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


ลงตรวจแปลงเกษตร ที่ บ้านหินหนองปลง ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

แปลงที่ 3

ศึกษาข้อมูลแปลงของ คุณฉลอม จันตะนา  แปลงของคุณฉลอม ก็จะประกอบไปด้วย มะนาว ต้นไทร และ นาข้าว

                                                        ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

นี่คือต้นมะนาวของป้าเหลิม

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

นาข้าวป้าฉลอม

                                                     ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า

ต้นไทรของป้าก็จะปลูกเป็นสวนเลยจ้า

                                                         ภาพถ่ายโดย นางสาวจินตนา แก้วระย้า


ต่อมาช่วงบ่ายได้กลับมาที่ศูนย์ และได้ไปประชาสัมพันธ์ประชาคมชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้ออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ที่สำนักงานคณะกรรมการชุมชนสวนตะไคร้

นี่คือกลุ่มนักศึกษาที่จะมาทำประชาคมชาวบ้าน

                                             ภาพถ่ายโดย นางสาวภัทรานิษฐ์ อัครเดชพงศ์กวี


นี่คือตัวแทนของกลุ่ม

                                                       ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


และมีพี่ที่เป็น อสม. ของหมู่บ้านมาช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

                                                          ภาพถ่ายโดย นางสาวชริญา แก้วบัวดี


จบการนำเสนอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมความเห็น (0)