การเข้าร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี (17 สิงหาคม 2560)

              การเข้าร่วมการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

              ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560 (ช่วงเช้า) นักศึกษาฝึกงานได้เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี โดยท่านผูอำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ได้ให้นักศึกษาฝึกงานแนะนำตัวกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีให้ได้ทราบว่าแต่ละคนมีชื่อว่าอะไรบ้าง จากนั้น (ช่วงบ่าย) นักศึกษาฝึกงานได้แบ่งหน้าที่ในการทำงานโดยแต่ละคนจะมีหน้าที่ในการทำแผนที่รอบใน แผนที่รอบนอกและการ SWOT องค์กร ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี


ภาพการเขียน SWOT องค์กรภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ภาพการแบ่งหน้าที่การทำแผนที่รอบในและแผนที่รอบนอกของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ภาพการเข้าร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)