การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน

ฝึกงานวันที่17สิงหาคม2560

มาร่วมกิจกรรมดนตรีร้อยใจภักดีพิทักษ์ เทิดทูนสถาบัน (อบจ. สมุทรสงคราม)

มาดูแลภายในงาน

กิจกรรมภายในงาน

ถ่ายรูป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณฑลทหารบกที่16ความเห็น (0)