ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 16 สิงหาคม 2560)

วันที่ 16 สิงหาคม  ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ของการฝึกงานเราได้ช่วยกันทำแผนที่เดินดินของ หมู่บ้านหนองขุย หมู่ 4 สามาชิกทุกคนในกลุ่มได้แบ่งหน้าที่กันในการทำงานโดยสมาชิกบางส่วนได้ลงพื้นที่เพื่อวาดแผนที่เดินดินแบบคราวๆ และอีกส่วนที่เหลือได้ช่วยกันตัดกระดาษวาดรูประบายสีและเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำแผนที่เดินดิน ได้ทำปฏิทินชุมชนพิ่มเติมจากแผ่นแรกและช่วยกันระบายสีทามไลน์ชุมชนเพื่อดูว่าแต่ละปีเกิดเหตุการณ์อะไรหรือมีเหตุการณ์เพิ่มเติมหรือป่าวภายในชุมชนหมู่บ้านหนองขุย หมู่4 งานภายในศูนย์วันนี้ไม่ค่อยมีอะไรวันนี้เราจึงทำงานของเราเองส่วนใหญ่ค่ะ

                      ช่วยกันตัดกระดาษวาดรูประบายสีละเตรียมอุปกรณ์ที่จะทำแผนที่เดินดิน


                        ลงพื้นที่ชุมชนหมู่บ้านหนองขุย หมู่ 4 เพื่อวาดแผนที่เดินดินแบบคราวๆ


                                 ทำปฏิทินชุมชนหมู่บ้านหนองขุย หมู่ 4 พิ่มเติมจากแผ่นแรก


                                     ช่วยกันระบายสีทามไลน์ชุมชน หมู่บ้านหนองขุย หมู่ 4

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)