ฝึกงานวันที่ 10

15 สิงหาคม 2560

ในวันนี้เป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสเริ่มงานของเราเองเป็นวันแรก หลังจากที่ได้เตรียมงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ มาตลอด 2 สัปดาห์ตั้งแต่มาถึงที่นี่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)