ฝึกงานวันที่ 11

วันนี้ได้มาศึกษาวิธีการตรวจหาผักปลอดสารพิษจากทีมงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มเติมมากมายที่ไม่เคยได้รู้และเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างเรามากด้วย พร้อมทั้งเมื่อมีเวลาว่างก็ได้มาทำงานของพวกเราเองด้วย และในช่วงเย็นก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงส่งพี่หมวยเจ้าหน้าที่ของศูนย์สาธิตฯของเราที่จะย้ายไปประจำอยู่อีกที่หนึ่งด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)