ฝึกงานวันที่ 11

16/ส.ค./60

ช่วงเช้า : เข้าประชุมเรื่องการจำหน่ายปุ๋ยหมักกับชาวบ้านและพี่ๆทางศูนย์

ช่วงบ่าย : ตัดจุกกระเทียมกับชาวบ้านเพื่อนำไปปลูก และร่วมกับทีมงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันตรวจหาสารพิษในผักของชาวบ้าน

ช่วงเย็น : ทางศูนย์ได้จัดงาน "Thank you Party " เป็นงานเล็กๆแต่อบอุ่น เพื่อเป็นการเลี้ยงส่งพี่หมวยที่จะย้ายไปประการอีกที่หนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกระพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)