ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อ.หนองสาหร่าย ต.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่14

ได้ช่วยกันทำแผนที่เดินดิน

ได้ช่วยกันจัดของเพื่อนำมาขายให้กับคนที่จะมาดูงาน

ช่วงบ่ายก็จะมีคนมาดูงานกันเป็นจำนวนมากมีทั้ง จ.สุพรรณบุรี จ.ตาก มีพิธีกรมาบนนยายให้ความรู้ต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)