ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย อ.หนองสาหร่าย ต.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่12

ได้ช่วยกันทำงานที่ศูนย์ฝึกงานกันอย่างเต็มที่

ช่วงเวลาประมาณบ่ายได้ออกไปส่งข้าวสารตามสถานที่ต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)