ฝึกงานหนองสาหร่าย(16สิงหาคม60)

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่ 13 ของการฝึกงานแล้วล่ะครับ สำหรับงานในช่วงเช้า ได้ช่วยกันทำแผนที่เดินดินของหมู่4 หมู่บ้านหนองขุย ทุกคนในกลุ่มได้แบ่งหน้าที่ในการทำงาน ออกแบบช่วยกันตัดกระดาษช่วยกันเขียนช่วยกันระบายสี


บรรยากาศการทำงานในช่วงเช้าในการทำแผนที่เดินดินบรรยากาศการทำงานในช่วงเช้าในการทำแผนที่เดินดิน


สำหรับงานในช่วงบ่ายพวกเราก็ได้ทำแผนที่กันต่อครับ และทำทามไลน์ชุมชน ซึ่งในช่วงบ่ายก็ได้มีคณะศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งโรงสีข้าวต้นแบบได้เข้ามาศึกษาทีี่ศูนย์และเข้ามาประชุมเกี่ยวกับการทำงานภายในศูนย์ เพื่อวางแผนในการจัดการต่อไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)