ปลูกดาวเรือง

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2560 เช้าวันนี้พวกเราได้ทำกิจกรรมร่วมกัน คือ การปลูกดาวเรืองในศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชนเพชรบุรี ช่วงบ่ายก็เก็บจอกแหนออกจากคลอง หรือสระน้ำภายในศูนย์ศึกษาและการพัฒนาชุมชนเพชรบุรี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)