บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่ 16 วันที่ 16 สิงหาคม2560

   วันนี้พวกเราได้ลงชุมชนไปสัมภาษณ์และศึกษาบริบทชุมชนหมู่ที่8โดยได้เดินทางไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ผู่ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสัมภาษณ์ข้อมูลกับปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในชุมชนแล้วก็กลับมาที่ศูนย์มานั่งทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์และเวลา17.00น. นายทวีพงศ์ ชานางผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ได้เดินทางมาที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเพื่อมาให้ข้อมูลของชุมชนหมู่8เพิ่มเติม และเวลา18.00น.ได้ไปช่วยผู้ใหญ่สุวรรณ ศรีนาคผู้ใหญ่บ้านหมู่7 สำรวจรายชื่อผู้ที่มีรายได้น้อย

   (สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน)


     (เริ่มทำงาน)


     (จัดเตรียมแบบสัมภาษณ์)

  

      (สอบถามข้อมูลกับผู้ใหญ่หมู่8)


     (สำรวจรายชื่อผู้ที่มีรายได้น้อย)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)