สิ้นปีงบประมาณ : เทศกาลกวนเกษียรสมุทร

นายหัว
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ไม่ผิดที่จะเรียกว่าเป็น "เทศกาลกวนเกษียรสมุทร" ด้วยเดือนสิงหาคม-กันยายน มันมีความสำคัญมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เป็นที่ทราบกันเพราะเป็นช่วงของการปิด(เคลียร์) งบประมาณในปีนั้นๆ เป็นช่วงของการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป เป็นฤดูของการโยกย้าย สับเปลี่ยน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน(ให้ขั้น/เลื่อนขั้นเงินเดือน) สำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของรัฐ

ห้วงเวลานี้แทบทุกองค์กรของรัฐมีความคึกคักเป็นพิเศษปิดจ็อบ เคลียร์โครงการ จัดการทุกอย่างให้เสร็จๆหลายท่าน หลายคนมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอหรืออาจจะมากเป็นพิเศษ (ตามนโยบายท่านผู้นำ) ไม่ว่า "การล้วง" "การวิ่ง" "การเต้น" "การใช้กำลังภายใน" ซึ่งต้องอาศัยทักษะและพลังงานอย่างสูง เพื่อให้งานในสิ่งที่หวัง ไม่ว่า "%" "ขั้นเงินเดือน" "การเลื่อนระดับ" "การโยกย้าย" "'งบประมาณ"

อบรม สัมมนา ดูงาน คิวต่างแน่นเอี๊ยด มันจะมาถล่มอะไรกันในช่วงนี้ ไม่ไปก็ต้องไป ประชุมกันให้บานเบอะกันไปเลย

ปัญหาใหญ่ไม่ใช่หน่วยงานเล็กๆผลาญงบทิ้งแต่มันมาจากนโยบายของส่วนกลาง ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ทำไมต้องใช้จ่ายงบให้เกลี้ยง เพราะถ้างบเหลือ จะโดนเฉ่งว่า "ใช้จ่ายไม่ได้ประสิทธิภาพ" ปีต่อไปก็โดนลดงบ เข้าทางสิแบบนี้จ่ายมันให้เหี๊ยน ยิ่งไม่พอปีหน้า ขอเพิ่มอีกที กลายเป็นประเพณีที่ทำและยำต่อๆกันมา

ก็ว่ากันไป ผลออกมาอีกทีก็เดือนตุลาคมมีทั้ง "ผู้ผิดหวัง" "ผู้สมหวัง" ซึ่งเดือนตุลาคมก็มีความสำคัญมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นกัน

ถ้าคิดกันดีๆ ย้อนอดีตกลับไปเดือนตุลาคมมีเหตุการณ์สำคัญๆเกิดขึ้นอย่างมากมายกับประเทศไทย ล้วนมีความสัมพันธ์กับปรากฎกาณ์ที่เกิดขึ้นจากเดือนสิงหาคม-กันยายน

16/8/2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วรรณกรรมการเมือง เศรษฐกิจและสังคมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เออเนอะ..."สิ่งที่เห็นแล..สิ่งที่เป็น"..เอวัง..คงมีด้วย..ประการ..ฉะนั้น.(..((จอดไม่ต้องแจว..๕๕๕).).....