การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ((17 ส.ค.60)

   วันนี้เราได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานชาวมุสลิม จาก อำเภอแหวง จังหวัดนราธิวาส ที่เดินทางมาศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ ทางอาจารย์ทัศนีย์ รองประธานชมรมคนรักในหลวง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตร และ บรรยายการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองยายกะตา จากนั้นได้พาพี่น้องชาวมุสลิม เดินชมภายในศูนย์ และได้พาไปดูโรงเห็ดคอนโด การทำดินขุยไผ่ และให้ความรู้ประโยชน์ของต้นปอเทือง ที่ปลูกไว้ในแปลง จากนั้นได้พูดคุยกับพี่น้องชาวมุสลิมกันอย่างอบอุ่น และได้ส่งพี่น้องชาวมุสลิมขึ้นรถบัส การมาศึกษาดูงานของชาวมุสลิมในครั้งนี้ทำให้เราจำพวกเขาไม่ลืมเลย เพราะพวกเขา น่ารัก นิสัยดี เป็นกันเอง พวกเรามีความสุขมากครับที่มีคณะศึกษาดูงานที่น่ารักแบบนี้มาดูงานที่ศูนย์ 

 

อาจารย์ทัศนีย์บรรยายการก่อตั้งศูนย์และความรู้การทำการเกษตร

 

ถ่ายรูปเป็นหมู่คณะพี่น้องชาวมุสลิม

บรรยายวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์

 

รับหมอบของที่ระลึกจากท่านผู้นำคณะดูงาน

สอนวิธีการทำดินขุยไผ่

พาพี่น้องชาวมุสลิมชมโรงเห็ดคอนโด

 

ส่งพี่น้องชาวมุสลิมขึ้นบัส เดินทางปลอดภัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ บ้านหนองยายกะตาความเห็น (0)