การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(16ส.ค60)

วันนี้ได้ทำความสะอาดจัดเตรียมสถานที่เพื่อ ต้อนรับคนที่จะมาดูงานจากทางจังหวัดนราธิวาส ในวันพรุ่งนี้

และช่วงเย็นได้งานของกลุ่มต่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)